بناء السلام في عقول الرجال والنساء

UNESCO observatory of killed journalists

Total number of results: 1577

الاسم Gender Date killed Nationality Judicial enquiry status Country in which killed DG condemnation Member State response *
Ahmed Tachouket Male 18/06/1995 Algerian Algeria رابط
Natalia Aliakina Female 17/06/1995 Russian Russian Federation رابط
Mourad Hmaizi Male 27/05/1995 Algerian Algeria رابط
Malika Sabour Female 21/05/1995 Algerian Algeria رابط
Azzedine Saidj Male 15/05/1995 Algerian Algeria رابط
Vladimir Ivanov Male 18/04/1995 Ukrainian Ukraine رابط
Francis Vincent Male 06/04/1995 South African Burundi رابط
Rachida Hammadi Female 31/03/1995 Algerian Algeria رابط
Ali Boukerbache Male 21/03/1995 Algerian Algeria رابط
Adil Bunyatov Male 17/03/1995 Azeri Azerbaijan رابط
Vladislav Listiev Male 01/03/1995 Russian Russian Federation رابط
Nacer Ouari Male 01/02/1995 Algerian Algeria رابط
Ricardo De Melo Male 18/01/1995 Angolan Angola رابط
Ali Aboud Male 07/01/1995 Algerian Algeria رابط
Zine Eddine Aliou Salah Male 06/01/1995 Algerian Algeria رابط
Mustapha Abada Male 14/10/1993 Algerian Algeria رابط
Tahar Djaout Male 02/06/1993 Algerian Algeria رابط