بناء السلام في عقول الرجال والنساء

More information - غابون

Joined Unesco الأربعاء, 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1960

Président de la République:
Son Exc. M. Ali Ben Bongo Ondimba

Permanent Delegation

H. E. Ms Rachel Annick Ogoula Akiko
Ambassador, Permanent Delegate
Contact

Permanent Delegation of Gabon to UNESCO
Maison de l'UNESCO
1, rue Miollis
75732 PARIS Cedex 15
B3.14 à B3.20 bis
Telephone
01.45.68.34.95/96
Fax
01.53.69.19.33
01.45.68.34.94
E-mail
dl.gabon(a)unesco-delegations.org

National Commission

S.Exc. M. Michel MENGA M’ESSONE
Président
M. Jean Claude Engo Bekui
Secrétaire Général
Contact

Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO
Ministère de l'Education nationale
B.P. 264
LIBREVILLE
Gabon
Phone: (241) 01.72.20.49 (Secrétariat) ;
(241) 01 72 20 49 (SG)
(241) 04 24 44 80 (SG portable)
Fax: (241) 01.76.14.48 (Pt)
Email: comnatunescogabon(a)yahoo.fr
Website: